پنل وزارت نیرو

برنامه پنل وزارت نیرو در دومین همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پایدار در سواحل مکران اعلام شد.