پنل وزارت جهاد کشاورزی

برنامه پنل کشاورزی و شیلات در دومین همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پایدار در سواحل مکران اعلام شد.

نزدیکی به منابع غنی آبزیان دریایی و نیز وجود زمین های مستعد کشاورزی، سواحل مکران را به منطقه ای جذاب برای سرمایه گذاری تبدیل کرده است. در این پنل، مدیران ارشد وزارتخانه کشاورزی ضمن تشریح فرصت های سرمایه گذاری، مخاطبان را با سیاست های حمایتی، تشویقی و رویکرد های بازرگانی این حوزه کاری، در منطقه مکران آشنا می سازند.