پنل وزارت صنعت و معدن

برنامه پنل وزارت صنعت و معدن در دومین همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پایدار در سواحل مکران اعلام شد.

در این پنل وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح سیاست ها و برنامه های توسعه ای خود در این بخش و معرفی پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری مربوطه، در حوزه احداث شهرک های صنعتی، صنایع سنگین انرژی بر، صنایع تبدیلی و فرآوری منابع معدنی و صنایع غذایی اقدام می‌نماید.