پنل اختصاصی منطقه آزاد چابهار

برنامه پنل اختصاصی منطقه آزاد چابهار در دومین همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پایدار در سواحل مکران اعلام شد.

اهمیت استراتژیک بندر چابهار فقط از آن جهت نیست که بعنوان تنها بندر اقیانوسی ایران در مرکز ثقل چهار قاره و در قلب جمعیتی بالغ بر 8/ 1 میلیارد نفر قرار داشته و سریع ترین و اقتصادی ترین مسیر ترانزیت کالا به افغانستان و کشورهای محصور در خشکی شمال ایران می باشد، که البته این خود به تنهایی گواهی بر موقعیت ممتاز آن است، ولی همچنین از آن جهت است که در کانون توجه طرح عظیم و ملی « توسعه محور شرق » یعنی توسعه 4 استان شرقی کشور، قرار دارد و همچنین به جهت اینکه در مرکز ثقل کلان پروژه « توسعه پایدار سواحل مکران » به وسعت بیش از 000 / 32 کیلومتر مربع قرار دارد. لذا توجه خاص به توسعه این بندر و منطقه آزاد چابهار نقطه عطف و بارقه امیدی خواهد بود برای توسعه کل این پهنه