پلت فرم سرمایه گذاری در سواحل مکران/جزئیات اجرای 22 پروژه آب و فاضلاب

وزارت نیرو قصد دارد در کنار ایجاد زیرساخت‌های بزرگ برق، 22 پروژه آب و فاضلاب را در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان با اعتباری بالغ بر 10 هزارو 892 میلیارد ریال به روش‌های مشارکت BOO، BOT،‌ BOLT و بیع متقابل اجرایی کند.

به‌گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس برنامه‌های دولت و برای تمرکززدایی در برنامه‌های توسعه کشور و هدایت برنامه‌های توسعه صنعتی و جمعیتی به سمت سواحل جنوب کشور، یک پلت فرم بی‌نظیر برای سرمایه‌گذاری و تجارت در سواحل مکران پدید آمده که پتانسیل زیادی برای سرمایه‌گذاری و توسعه دارد.
این برنامه‌ها، ویژگی‌های زیادی دارد که سواحل مکران را تبدیل به مقصدی جذاب برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی کرده و این سواحل به عنوان یکی از قطب‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در آینده، از ظرفیت‌های عظیمی برخوردار خواهد بود.
این گزارش می‌افزاید: از جمله راهبردهای اساسی مدنظر برای توسعه این منطقه، جذب و توسعه سرمایه گذاری، به ویژه سرمایه گذاری خارجی، برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ مقیاس و جلب مشارکت بخش خصوصی در این زمینه است.
بر همین اساس وزارت نیرو مصمم است در کنار ایجاد زیرساخت‌های بزرگ برق، 22 پروژه آب و فاضلاب را در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان با اعتباری بالغ بر 10 هزارو 892 میلیارد ریال به روش‌های مشارکت BOO، BOT،‌ BOLT  و بیع متقابل اجرایی کند.
*جزییات اجرای 22 پروژه آب و فاضلاب
بر پایه این گزارش، این پروژه‌ها در بخش آب و فاضلاب روستایی در استان سیستان و بلوچستان شامل اجرای طرح مجتمع آبرسانی بریس و پسابندر با اعتبار 117 میلیارد ریال، اجرای طرح مجتمع آبرسانی طیس کوپال با اعتبار 37 میلیارد ریال، اجرای مجتمع آبرسانی پیشین با اعتبار 3300 میلیارد ریال، طرح مجتمع آبرسانی سد خیر آباد با اعتبار 250 میلیارد ریال، اجرای طرح مجتمع آبرسانی حمیری با اعتبار 300 میلیارد ریال و اجرای طرح مجتمع آبرسانی کهیر با اعتبار 700 میلیارد ریال و با روش مشارکت BOT است.
همچنین اجرای فاز سوم نمک زدایی چابهار با اعتبار 450 میلیارد ریال با روش BOO ، احداث و تکمیل تاسیسات فاضلاب شهر چابهار با اعتبار 430 میلیارد ریال، احداث و تکمیل تاسیسات فاضلاب شهر کنارک با اعتبار 470 میلیارد ریال و هر دو با با روش مشارکت بیع متقابل و همچنین اجرای پروژه‌های تخصصی مرتبط جهت کاهش حداقل 20 درصد از هدررفت شبکه آب چابهار با روش BOT خودگردان با اعتبار 300 میلیارد ریال و در مجموع 6 هزارو 354 میلیارد ریال خواهد بود.
بر اساس این گزارش، شرکت آب و فاضلاب شهری هرمزگان نیز بنا دارد، پروژه تکمیل طرح فاضلاب شهر میناب را با روش مشارکت بیع متقابل با اعتبار 1178 میلیارد ریال اجرا نماید.
شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان نیز پروژه احداث تاسیسات نمک زدایی کرگان با روش مشارکت BOO را در حال ساخت دارد و مصمم است پروژه آبرسانی مجتمع تیاب در شهر میناب را با روش مشارکت BOT با اعتبار 350 میلیارد ریال، پروژه آبرسانی مجتمع کوهستک (بمانی) را با روش مشارکت BOT با اعتبار 150 میلیارد ریال، پروژه تأمین آب آشامیدنی مجتمع سرارو با روش مشارکت BOT با اعتبار 80 میلیارد ریال و پروژه آبرسانی به 25 روستای غرب جاسک با روش مشارکت BOT با اعتبار 300 میلیارد ریال را در برنامه اجرا دارد.
پروژه آبرسانی به مجتمع 8 روستای سران – بارشکان با روش مشارکت BOT با اعتبار 100 میلیارد ریال، پروژه آبرسانی به مجتمع بنذرک با روش مشارکت BOT با اعتبار 120 میلیارد ریال، پروژه آبرسانی به مجتمع سورک با روش مشارکت BOT با اعتبار 100 میلیارد ریال و پروژه آبرسانی مجتمع کرتی و گابریک را با روش مشارکت BOT با اعتبار 160 میلیارد ریال، و در مجموع با اعتبار 1360 میلیارد ریال از دیگر طرح‌های شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان در سواحل جنوب کشور است.
این 22 پروژه در انتظار شناسایی سرمایه‌گذار هستند که پس از مشخص شدن سرمایه گذار مراحل فاز اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد.
شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان نیز بر همین اساس طرح افزایش گنجایش مخزن سد "پیشین" را با اعتبار 1000 میلیارد ریال و طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی کهیر را با اعتبار 1000 میلیارد ریال و در مجموع با اعتبار 2 هزار میلیارد به روش مشارکت پیشنهادی BOLT یا BOT اجرایی کند.