وزارت نیرو

وزارت نيرو – طرحهای توانير

 • احداث نیروگاه های کوچک و پراکنده در منطقه
 • توسعه شبكه و احداث پستهای 230/63 ،230/132، 132/20 و63/20
 • احداث 4 نيروگاه 500 مگاواتی
 • حداث خط انتقال نیرو از جاسک به عمان و امارات
 • احداث نيروگاه های هسته ای
 •  
 • نیروگاه خورشیدی جاسک
 • نیروگاه خورشیدی کوه مبارک

وزرات نیرو – طرحهای آب

 • احداث کارخانه های آب شیرین کن:
       مجتمع آب شیرین کن بمانی
       مجتمع آب شیرین کن چاله گریند و کوخرد
       مجتمع آب شیرین کن ده تل
       مجتمع آب شیرین کن گابریک
       مجتمع آب شیرین کن نانگ
 • احداث اجرایی سدهای رابچ ـ کاریانی و سرگان، سدهای ترادان، لند شرقی و غربی سد گابریک
 • تامین آب و انتقال آب به چابهار از سد زیردان
 • احداث آب شيرين كن و انتقال آب از دریای عمان به شمال استان سیستان و بلوچستان
 •  
 • احداث، بهره برداری و انتقال تاسیسات آبرسانی به مجتمع 6 روستایی طیس کوپان
 • احداث، بهره برداری و انتقال تاسیسات آبرسانی به مجتمع 4 روستایی بریس و پسابندر
 • احداث، بهره برداری و انتقال تاسیسات آبرسانی به مجتمع 204 روستایی زیرمجموعه سد پیشین