وزارت صنعت ،معدن و تجارت

  • احداث شهرك صنعتی جاسک
  • فعال سازی شهرک صنعتی پتروشيمی در چابهار 
  • احداث واحد فولاد مكران در چابهار
  • احداث طرح های صنعتی كوچک، متوسط و صنایع تبدیلی
  •  
  • نیروگاه سیکل ترکیبی
  • مجتمع فولاد