وزارت جهاد كشاورزی

وزارت جهاد كشاورزی- طرحهای كشاورزی

 • طرح های توسعه حوزه آب و خاك (ذخیره سازی آب حاصل از بارش ،انتقال آب تجهیز و نوسازی شبكه ها اصلی و فرعی )
 • طرح های توسعه حوزه تولیدات گیاهی (ایجاد 3500 هكتار كشت داربستی ،1400 هكتار كشت گلخانه ای ، 3000 هكتار نخلستان ،8 واحد قرنطینه نباتی ، یك واحد آمادگاه مبارزه با ملخ صحرایی در جاسك )
 • طرح های توسعه حوزه تولیدات دامی ( طرحای توسعه پرورش شتر ، شترمرغ ، مرغ گوشتی ،پروار بندی گوساله ، دام سبك و ایستگاه خدمات شتر داری )
 •  
 • تولید محصولات گلخانه ای
 • پایانه صادرات محصولات کشاورزی

وزارت جهاد كشاورزی-طرحهای شیلات

 • برداشت از ذخایر فانوس ماهیان
 • احداث ،تكمیل تجهیز بنادر صیادی و مراكز تخلیه صید
 • احداث زیستگاه مصنوعی پرورش آبزیان
 • احداث مجتمعهای صنایع تبدیلی (تولید عصاره از فانوس ماهیان ،خوراك دام ،كنسرو تن ماهیان )
 • پرورش ماهیان در قفس 
 • احداث زیرساختهای سایتهای پرورش میگو
 • توسعه صید تون ماهیان در آبهای فراساحلی
 • صید در آبهای سایر كشورها 
 • توسعه صید فانوس ماهیان 
 •  
 • تامین شناورهای لانگ لاینر
 • تامین شناورهای پرساینر