شرکت انبارها و پایانه های توسعه نگین مکران

  • کریدور خطوط انتقال، مخازن ذخیره سازی و تجهیزات صادرات محصولات پتروشیمی مکران