جزئيات تصويب طرح تشکیل «سازمان توسعه سواحل مکران» در شوراي نگهبان / میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک محدوه طرح سواحل مكران

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ماده الحاقی ۶۵ را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.

بر اساس این ماده، در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه های دارای مزیت، در صورت تامین اعتبار در بودجه سنواتی سازمان توسعه سواحل مکران به عنوان سازمان توسعه ای با شخصیت شرکتی برای برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه های توسعه در سواحل مکران در محدوده شهرستان های میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد می شود.
 
اساسنامه این سازمان ظرف مدت چهار ماه پس از تصویب قانون برنامه پنج ساله ششم و بعد از تایید هیات وزیران برای تصویب نهایی به مجلس ارائه می شود.
 
تمام وظایف و اختیارات دستگاه های اجرایی، نهادها و موسسات عمومی به غیر از دفاعی، امنیتی، قضایی و امور خارجه و نیز تمام دارایی های دولت و دستگاه های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرح ها و پروژه های در حال بهره برداری و یا اجرا در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می شود.
 
این محدوده در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران اداره می شود. چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین می شود.