اولویت برنامه ششم توسعه توجه ویژه به منطقه مکران است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ، محمدباقر نوبخت با اشاره به سپری شدن نیمه راه اجرای سند چشم انداز 20 ساله کشور افزود: دو برنامه چهارم و پنجم در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 اجرا شده که متاسفانه کاستی‌های فراوانی در اجرای این برنامه‌ها مشاهده شده است و برنامه ششم بر اساس کاستی‌های این دو برنامه تدوین شده که به همین جهت ساختار ظاهری برنامه ششم با برنامه های دیگر متفاوت است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی با بیان اینکه عمده تمرکز در برنامه ششم توسعه مسئله‌ محوری است، گفت: از موضوعات دارای اولویت در برنامه ششم توسعه توجه به مسئله آب، محیط زیست، گردشگری، حمل ونقل، تامین مالی اشتغال و توجه ویژه به منطقه مکران است.

نوبخت ادامه داد: اگر قرار باشد تمام مسائل و مشکلات در برنامه ششم حل شود، اشتباه تدوین و اجرای دیگر برنامه‌ها رخ می دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرد: شاخص های کلان مورد نظر سند چشم انداز همانند رشد اقتصادی، نرخ تورم و کاهش میزان بیکاری در طی 10 سال گذشته محقق نشده است.