اجرای ۲۲ پروژه آبی با اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال در سواحل مکران

وزارت نیرو مصمم است در کنار ایجاد زیرساخت‌های بزرگ برق، ۲۲ پروژه آب و فاضلاب را در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان با اعتباری بالغ بر ۱۰ هزارو ۸۹۲ میلیارد ریال به روش‌های مشارکت BOO، BOT،‌ BOLT و بیع متقابل اجرایی کند.
وزارت نیرو با اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال، ۲۲ پروژه آبی را در سواحل مکران اجرایی می‌کند.


بر اساس برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی برای تمرکززدایی در برنامه‌های توسعه کشور و هدایت برنامه‌های توسعه صنعتی و جمعیتی به سمت سواحل جنوب کشور، یک پلت فرم بی‌نظیر برای سرمایه‌گذاری و تجارت در سواحل مکران پدید آمده که پتانسیل زیادی برای سرمایه‌گذاری و توسعه دارد.
این برنامه‌ها، ویژگی‌های زیادی دارد که سواحل مکران را تبدیل به مقصدی جذاب برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی کرده و این سواحل به عنوان یکی از قطب‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در آینده، از ظرفیت‌های عظیمی برخوردار خواهد بود.
این گزارش می‌افزاید: از جمله راهبردهای اساسی مدنظر برای توسعه این منطقه یا، جذب و توسعه سرمایه گذاری، به ویژه سرمایه گذاری خارجی، برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ مقیاس و جلب مشارکت بخش خصوصی در این زمینه است.
بر همین اساس وزارت نیرو مصمم است در کنار ایجاد زیرساخت‌های بزرگ برق، ۲۲ پروژه آب و فاضلاب را در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان با اعتباری بالغ بر ۱۰ هزارو ۸۹۲ میلیارد ریال به روش‌های مشارکت BOO، BOT،‌ BOLT و بیع متقابل اجرایی کند.
*جزییات اجرای ۲۲ پروژه آب و فاضلاب
بر پایه این گزارش، این پروژه‌ها در بخش آب و فاضلاب روستایی در استان سیستان و بلوچستان شامل اجرای طرح مجتمع آبرسانی بریس و پسابندر با اعتبار ۱۱۷ میلیارد ریال، اجرای طرح مجتمع آبرسانی طیس کوپال با اعتبار ۳۷ میلیارد ریال، اجرای مجتمع آبرسانی پیشین با اعتبار ۳۳۰۰ میلیارد ریال، طرح مجتمع آبرسانی سد خیر آباد با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال، اجرای طرح مجتمع آبرسانی حمیری با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال و اجرای طرح مجتمع آبرسانی کهیر با اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریال و با روش مشارکت BOT است.
همچنین اجرای اجرای فاز سوم نمک زدایی چابهار با اعتبار ۴۵۰ میلیارد ریال با روش BOO ، احداث و تکمیل تاسیسات فاضلاب شهر چابهار با اعتبار ۴۳۰ میلیارد ریال، احداث و تکمیل تاسیسات فاضلاب شهر کنارک با اعتبار ۴۷۰ میلیارد ریال و هر دو با با روش مشارکت بیع متقابل و همچنین اجرای پروژه‌های تخصصی مرتبط جهت کاهش حداقل ۲۰ درصد از هدررفت شبکه آب چابهار با روش BOT خودگردان با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال و در مجموع ۶ هزارو ۳۵۴ میلیارد ریال خواهد بود.
بر اساس این گزارش، شرکت آب و فاضلاب شهری هرمزگان نیز بنا دارد، پروژه تکمیل طرح فاضلاب شهر میناب را با روش مشارکت بیع متقابل با اعتبار ۱۱۷۸ میلیارد ریال اجرا نماید.
شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان نیز پروژه احداث تاسیسات نمک زدایی کرگان با روش مشارکت BOO را در حال ساخت دارد و مصمم است پروژه آبرسانی مجتمع تیاب در شهر میناب را با روش مشارکت BOT با اعتبار ۳۵۰ میلیارد ریال، پروژه آبرسانی مجتمع کوهستک (بمانی) را با روش مشارکت BOT با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال، پروژه تأمین آب آشامیدنی مجتمع سرارو با روش مشارکت BOT با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال و پروژه آبرسانی به ۲۵ روستای غرب جاسک با روش مشارکت BOT با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال را در برنامه اجرا دارد.
پروژه آبرسانی به مجتمع ۸ روستای سران – بارشکان با روش مشارکت BOT با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال، پروژه آبرسانی به مجتمع بنذرک با روش مشارکت BOT با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال، پروژه آبرسانی به مجتمع سورک با روش مشارکت BOT با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال و پروژه آبرسانی مجتمع کرتی و گابریک را با روش مشارکت BOT با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال، و در مجموع با اعتبار ۱۳۶۰ میلیارد ریال از دیگر طرح‌های شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان در سواحل جنوب کشور است.
این ۲۲ پروژه در انتظار شناسایی سرمایه‌گذار هستند که پس از مشخص شدن سرمایه گذار مراحل فاز اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد.
شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان نیز بر همین اساس طرح افزایش گنجایش مخزن سد “پیشین” را با اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد ریال و طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی کهیر را با اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد ریال و در مجموع با اعتبار ۲ هزار میلیارد به روش مشارکت پیشنهادی BOLT یاBOT اجرایی کند.